Xestión de Persoal

Os empregados ideais de iSPACE son persoas apaixonadas, innovadoras, orixinais e competitivas e que amosan determinación e iniciativa.

Ø Innovando constantemente e antepoñendo aos clientes
Ø Traballar de forma creativa e autónoma con espírito de equipo

246

Autoxestión e creatividade

Asumir todos os asuntos e tomar iniciativas.

Libérese das formas convencionais de buscar novas ideas e pensar fóra da caixa.

Respecto á Dignidade Humana

Respectar a diversidade e a dignidade das persoas.

Considera as persoas como o activo máis importante

Desenvolvemento de capacidades

Proporcionar a oportunidade e formación para que os individuos demostren ao máximo o seu potencial.

 

Recompensa baseada no rendemento

Establece un obxectivo desafiante e logra logros sostidos.
Avaliar e compensar de forma xusta para reflectir os logros a curto e longo prazo.

346336